Tháng Mười 14, 2017 11:06 sáng Published by Leave your thoughts

Thưởng 100% Nạp tiền lần đầu thể thao

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin nhà cái Dubai Palace tại đây

Thời gian khuyến mãi: Bắt đầu từ 12:00 ngày 04/09/2017 đến 11:59 ngày 16/10/2017 (GMT+8)

Đối tượng áp dụng: Dành cho những hội viên lần đầu nạp tiền tại DUBAI PALACE

Nội dung khuyến mãi : Hội viên có thể lựa chọn 1 trong 2 tỉ lệ tiền thưởng dưới đây

 

Cách thức phát thưởng:

  1. Sau khi nạp tiền thành công, hội viên vui lòng trong vòng 1 giờ hoàn thành đăng ký
  2. Tiền thưởng sẽ trong trạng thái chờ duyệt, sau khi hội viên hoàn thành cược hiệu lực yêu cầu & đơn cược yêu cầu, hệ thống sẽ phát thưởng vào trước 18:00 thứ tư hàng tuần
  3. Tiền thưởng chỉ cần đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

Ví dụ:

Tiền nạp lần đầu : 1.000.000 VND

Tiền thưởng : 1.000.000 VND X 100% = 1.000.000 VND (chờ duyệt )

Cược hiệu lực yêu cầu : (1.000.000 + 1.000.000) X 20 = 40.000.000 VND

Đơn cược yêu cầu : 10 đơn cược hiệu lực tại sàn thể thao

Hội viên sau khi đăng ký, hoàn thành cược hiệu lực 40.000.000 VND và 10 đơn cược tại sàn thể thao, sẽ được nhận tiền thưởng 1.000.000 VND, đạt bội số cược 1 lần là có thể rút tiền

Điều khoản :

  1. Khoản nạp tiền lần đầu bắt buộc trong thời khuyến mãi diễn ra mới có thể đăng ký, những hội viên đã có lịch sử nạp tiền trước khi khuyến mãi bắt đầu không thể tham gia khuyến mãi này
  2. Sau khi đăng ký, trong vòng 30 ngày hội viên phải đạt cược hiệu lực yêu cầu & đơn cược yêu cầu là có thể nhận thưởng. Nếu quá hạn mà hội viên chưa đạt yêu cầu thì hệ thống sẽ không phát thưởng
  3. Trong thời gian hoàn thành cược hiệu lực, nếu bạn chưa đạt yêu cầu vẫn có thể nạp tiền để tiếp tục hoàn thành, số tiền nạp chỉ cần đạt bội số 1 lần là có thể rút tiền
  4. 10 đơn cược yêu cầu phải không được cùng 1 trận đấu, và phải có kết quả thắng thua
  5. Mỗi hội viên chỉ được tham gia khuyến mãi này 1 lần, Tham gia khuyến mãi này thì không được tham gia những khuyến mãi nạp lần đầu khác
  6. Khuyến mãi này chỉ dành cho 500 hội viên mới trong thời gian khuyến mãi diễn ra
  7. Khuyến mãi này áp dụng các <Điều khoản khuyến mãi chung> của DUBAI PALACE

Categorised in:

This post was written by cadoadmin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *